Find best premium and Free Joomla templates at GetJoomlaTemplatesFree.com


“Voyages” – Dualisme in het artistiek onderzoek en de uitvoeringspraktijk van een saxofonist.  Een interdisciplinaire benadering.

Abstract

Academici nemen een dualisme in de hedendaagse samenleving waar.  Ze omschrijven dit als het bestaan van twee culturen of kennis van het hoofd en de hand.  Wij vonden een gelijkaardig dualisme in ons onderzoek dat zich richt op het gebruik van bestaande wetenschappelijke kennis voor artistieke doeleinden.  Een dualisme dat inherent is aan artistiek onderzoek en artistieke uitvoering.  Wetenschappers publiceren de resultaten van hun empirisch onderzoek in een wetenschappelijke taal in tijdschriften.  Kunstenaars voeren hun introspectief onderzoek volgens een persoonlijke artistieke methode.  Zij sluiten hun onderzoekresultaten in hun uitvoering in.  Hiervoor gebruiken ze een artistieke taal die wij definieerden als techniek.

Gebaseerd op embodied cogntion ontwikkelden we een strategie om met deze dualiteit om te gaan.  Wanneer een cultuur kennis insluit in een mediator wordt het mogelijk om op een belichaamde manier met deze kennis om te gaan.  In een eerste casestudy valideerden we een ademspiertrainer als een mediator die kracht en techniek van de ademspieren ontwikkelt en gebruikt kan worden in zowel de wetenschappelijke en artistieke cultuur.  In een tweede casestudy bestudeerden we hoe we kunnen communiceren rond artistieke kennis over muzikale parameters en muzikale uitvoeringstechniek.  We stellen verschillende technieken voor om het artistieke onderzoeksproces op een kwantitatieve en objectieve manier te analyseren.  De resultaten van deze analyse kunnen als basis gebruikt worden om onze tweede mediator, een elektronisch muziekinstrument voor leken, te programmeren. 

Artikel:  "Ademspiertraining, fitness voor blazers?!".

“Voyages” – Dualism in artistic research and performance of a saxophone player.  An interdisciplinary approach.

Abstract

Scholars observe a dualism in contemporary society, explained as two cultures or knowledge of the head and hand.   In our research, focusing on using existing scientific knowledge for artistic purposes, we found this dualism to be inherent in both artistic research and performance.  Scientists publish the result of empirical research in papers written in a scientific language.  Contrarily, artists conduct introspective research based on a personal artistic method.  They embed their research conclusions in a performance using an embodied artistic language, which we defined as technique.

Based on the theory of embodied cognition, we developed a strategy to cope with this dualism.  Through embedding knowledge in a mediator, each culture allows an embodied exploration of this knowledge. One case study validated the use of a respiratory muscle trainer as a mediator that develops the strength and technique of breathing muscles in both the artistic and the scientific community.  A second case study focused on the dispersion of artistic knowledge on musical and technical parameters using a mediator.  Therefore, we created a programmable, electronic musical instrument for laymen.  To provide with information for programming this instrument we proposed several techniques allowing an objective and quantitative approach towards the artistic research process.