Find best premium and Free Joomla templates at GetJoomlaTemplatesFree.com


Koninklijke Fanfare De Eendracht Dessel

 Koninklijke Fanfare de Eendracht  is de oudste vereniging in Dessel.  De fanfare wil deze traditie voortzetten.  Ze is een dorpsfanfare, gericht op de gemeenschap Dessel.  De fanfare wil en moet er zijn wanneer er belangrijke dingen in het dorpsleven gebeuren.  Ook de muzikanten zijn hoofdzakelijk Desselaars.  Daarnaast probeert de fanfare op de hoogte te blijven van wat er in de fanfarewereld leeft door contacten te zoeken met andere fanfares.  Zo probeert de fanfare zijn programma eigentijds te houden en mee te gaan met de trends zonder hun eigenheid te verliezen.

 

 

 

Heel belangrijk en cruciaal is de jeugdwerking BOEM TUUT, de toekomst van de fanfare.    Een eigen aanpak, een eigen schwung  en een plezante groep is belangrijk.  Maar de binding met en het samenspelen met (de ouderen) in de fanfare is het uiteindelijke doel.  Bijzondere aandacht gaat naar het zoeken en aantrekken van nieuwe muzikanten (jong en oud).

 

 

Koen heeft de muzikale leiding van zowel Koninklijke Fanfare de Eendracht als de twee jeugdfanfares: BOEM TUUT en de Tuuterkes.  Ondertussen is het een fanfare met ongeveer 70 muzikanten, jong en oud, verdeeld over de verschillende orkesten.

Meer informatie: http://www.eendrachtdessel.be/